ELECTRONIC MUSIC PRODUCTION WITH A LIVE BAND PERFORMANCE​ ⚡️ DNB/POP

ELECTRONIC MUSIC PRODUCTION WITH A LIVE BAND PERFORMANCE​ ⚡️ DNB/POP

ELECTRONIC MUSIC PRODUCTION WITH A LIVE BAND PERFORMANCE​ ⚡️ DNB/POP

The DnB/Pop project Meowlau x Val became known on the Slovak scene thanks to the debut EP Nevermind in February 2022. A prominent attribute of the project is the combination of two female performers – Meowlau takes care of the electronic production and Val sings with her resonant voice. If you usually stand and listen at concerts, then forget that it will be the same in this case. Whether you like it or not, the mixture of strong atmospherics combined with energetic drumnbass&pop beats simply won’t let you stand still. The female duo is completed by the master of live dnb beats, Martin Miklis.

Meowlau x Val Daydream live session Val 2
Meowlau x Val Daydream live session Meowlau 2

DnB/Pop projekt Meowlau x Val sa dostal do povedomia slovenskej scény vďaka debutovému EP Nevermind vo februári 2022. Výrazným atribútom projektu je spojenie dvoch interpretiek – Meowlau sa stará o elektronickú produkciu a Val spieva svojím rezonujúcim hlasom . Ak na koncertoch bežne stojíte a počúvate, tak zabudnite na to, že to tak bude aj v tomto prípade. Či chcete alebo nie, zmes silnej atmosféry v kombinácii s energickými drumnbass&pop beatmi vás jednoducho nenechá stáť na mieste. Ženské duo dopĺňa majster živých dnb beatov Martin Miklis.

Image no.2 found!
Meowlau x Val fun positions changed

Meowlau – drums, Val – bassguitar, Martin – vocals 🤡 😳 

Meowlau x Val Daydream live session Martin drums